กฎ กติกา เกี่ยวกับโพสขายสินค้าทั้งใหม่และมือสอง

  1. การโพสใสห้องซื้อขายแลกเปลี่ยน หากพบว่าโพสผิดหมวดหมู่จะถูกลบทิ้งทันทีโดยไม่ต้องแจ ้งไม่ทราบล่วงหน้า และหากพบว่าโพสผิดซ้ำซ้อนก็จะถูกแบนประมาณ 7 วัน
  2. การโพสขายสินค้าจะต้องระบุข้อมูลผู้ขายให้ชัดเจน ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  3. สินค้าที่ลงขาย ต้องมีภาพประกอบ เนื่องจากผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ได้เห็นสินค้าของจริงๆ ต้องใช้การพิจารณาจากรูปภาพ
  4. ระบุราคาที่จะขายให้ชัดเจน ค่าจัดส่ง วิธีการจัดส่ง
  5. ผู้ค้าที่โพสขายสินค้าประเภทเดียวกันอนุญาตให้โพสได้ เพียงกระทู้เดียวเท่านั้น ห้ามตั้งหลายกระทู้ ถ้าพบเห็นจะถูกลบและแบน User ทันที
  6. อนุญาติให้โพสกระทู้ได้ 7 วันต่อครั้งเท่านั้น(ยกเว้นกรณีเพื่อนสมาชิกสอบถามข้อมูลอนุญาติให้โควตตอบกลับคำถามได้)หากฝ่าฝืนจะล็อคกระทู้ 1 เดือน
  7. กระทู้ที่ผิดกฏทุกกระทู้จะถูกลบทันทีหรือย้ายเข้าห้องผิดกฏตามแต่จะพิจารณา หากกระทู้ย้ายเข้าห้องผิดกฏแล้วให้แก้ไขให้ถูกต้องและให้แจ้งกับทีมงานทันที