กฎ กติกา เกี่ยวกับโพสขายส นค้าทั้งใหม่และม อสอง

  1. การโพสใสห้องซื้อ ายแลกเปลี่ยน หากพบว่าโพสผิดหม ดหมู่จะถูกลบทิ้ง ันทีโดยไม่ต้องแจ ้งไม่ทราบล่วงหน้ และหากพบว่าโพสผิ ซ้ำซ้อนก็จะถูกแบ ประมาณ 7 วัน
  2. การโพสขายสินค้าจ ต้องระบุข้อมูลผู ขายให้ชัดเจน ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ท ่ติดต่อได้
  3. สินค้าที่ลงขาย ต้องมีภาพประกอบ เนื่องจากผู้ซื้อ ับผู้ขายไม่ได้เห นสินค้าของจริงๆ ต้องใช้การพิจารณ จากรูปภาพ
  4. ระบุราคาที่จะขาย ห้ชัดเจน ค่าจัดส่ง วิธีการจัดส่ง
  5. ผู้ค้าที่โพสขายส นค้าประเภทเดียวก นอนุญาตให้โพสได้ เพียงกระทู้เดียว ท่านั้น ห้ามตั้งหลายกระท ้ ถ้าพบเห็นจะถูกลบ ละแบน User ทันที
  6. อนุญาติให้โพสกระ ู้ได้ 7 วันต่อครั้งเท่าน ้น(ยกเว้นกรณีเพื่ อนสมาชิกสอบถามข้ มูลอนุญาติให้โคว ตอบกลับคำถามได้) ากฝ่าฝืนจะล็อคกร ทู้ 1 เดือน
  7. กระทู้ที่ผิดกฏทุ กระทู้จะถูกลบทัน ีหรือย้ายเข้าห้อ งผิดกฏตามแต่จะพิ ารณา หากกระทู้ย้ายเข้ ห้องผิดกฏแล้วให้ ก้ไขให้ถูกต้องแล ะให้แจ้งกับทีมงา ทันที