PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ข้อมูล ขอคืนภาษีรถคันแรAlongkorn
15-09-2011, 20:21
เตลินิวส์ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2554
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=310&contentID=163481
“คลัง” เคาะแนวทางคืนภาษ รถคันแรก ชี้จองก่อน 16 ก.ย.ชวดรับสิทธิ ยันคืนภาษีถึงมือ จ้าของรถตัวจริง แต่ยังมึนเช็คย้อ หลังปี 49 ไม่ได้ ด้าน “เอกชน” เล็งสนองนโยบายผ่ นยาว 6-7 ปี

วันที่ 14 ก.ย. ที่กระทรวงการคลั นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง ได้เชิญ 4 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ ารดำเนินมาตรการค นภาษีรถยนต์คันแร ก ทั้งกรมสรรพสามิต สมาคมอุตสาหกรรมย นยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมย นยนต์ของสภาอุตสา กรรมแห่งประเทศไท ย (ส.อ.ท.) สมาคมธุรกิจเช่าซ ้อไทย และสมาคมประกันวิ าศภัย มาหารือ และชี้แจงแนวทางป ิบัติ รวมถึงผลกระทบต่า ๆ

นายบุญทรง เปิดเผยภายหลังกา หารือว่า ที่ประชุมเห็นตรง ันว่า รัฐบาลจะเริ่มดำเ ินโครงการอย่างเป นทางการในวันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป แต่นโยบายดังกล่า จะมีผลบังคับใช้ต ้งแต่วันที่ 16 ก.ย. โดยจะยึดจากใบจอง ื้อรถที่ลงวันที่ 16 ก.ย. 54-31 ธ.ค.55 จึงจะมีสิทธิเข้า ่วมโครงการดังกล่ ว ทั้งนี้ จะยึดถือว่าผู้ซื อรถที่มีเอกสารคร ทั้ง 7 รายการที่มายื่นใ วันสุดท้ายนี้ แม้จะยังไม่ได้รั รถก็ยังมีสิทธิเข าร่วมโครงการ

รมช.คลัง กล่าวต่อว่า นโยบายดังกล่าวนี ทำเพื่อให้เกิดปร โยชน์ต่อประชาชนผ ้เริ่มต้นทำงาน ผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น ต้องคืนเงินให้ผู ซื้อ ไม่ใช่ให้สถาบันก รเงิน ซึ่งจะเป็นภาระขอ ผู้ซื้อที่ต้องมา อคืนภาษีจากกรมสร รพสามิตทั่วประเท และต้องทำตามเงื่ นไขที่กำหนด หากทำไม่ได้ก็จะถ กเรียกเงินคืนย้อ หลัง โดยรัฐบาลจะลดหย่ นภาษีสรรพสามิตให สำหรับรถกะบะเชิง พาณิชย์ เริ่มเก็บภาษีสรร สามิตที่ 3% ดับเบิลแค็บ 12% อีโคคาร์ 17% และรถยนต์นั่งกว่ 120%

“ผู้ซื้อรถโดยกู้เ ินจากบริษัทลีสซิ ่งนั้น รัฐบาลจะตีเช็คจ่ ยคืนภาษีให้ผู้ซื อรถในฐานะเป็นผู้ ครอบครองรถ ไม่ใช่จ่ายให้บริ ัทลิสซิ่ง แต่หากผ่อนไม่ไหว นถูกยึดรถ ถ้าคืนรถอย่างถูก ้อง จะให้ลิสซิ่งช่วย ามทวงภาษีคืนจากผ ้ซื้อรถให้รัฐบาล ด้วย แต่ถ้าละทิ้งรถเล กรมสรรพสามิตก็จะ ามเรียกคืนภาษีอย ่ดี” นายบุญทรง ระบุ และว่า การที่รัฐบาลจะคื ภาษีให้ในอีก 1 ปีข้างหน้า จึงเป็นหน้าที่ขอ กรมสรรพสามิตจะเป นผู้ตรวจสอบผู้ที ่มาขอคืนภาษีว่า มีคุณสมบัติตรงตา เงื่อนไขที่กำหนด รือไม่ รวมถึงกรณีที่กรม ารขนส่งทางบกระบุ ่า ไม่มีฐานข้อมูลกา ตรวจสอบรายชื่อทะ บียนย้อนหลังตั้ง แต่ปี 49 ลงไปนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบ ายละเอียดว่าจะดำ นินการอย่างไร แต่หากพบว่ามีคุณ มบัติไม่ตรงตามที กำหนดก็ต้องเรียก ภาษีคืน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสาม ต กล่าวว่า หลักฐาน 7 อย่าง ที่ผู้ซื้อรถคันแ กจะต้องมานำยื่น เพื่อขอคืนภาษีกั กรมสรรพสามิตทั่ว ระเทศ ประกอบด้วย แบบคำขอคืนภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังซื้อเช่ ซื้อ สำเนาคู่มือการจด ะเบียนรถ หนังสือยินยอมสละ ิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี และหลักฐานการซื้ รถยนต์ ซึ่งกรมฯ จะใช้เวลา 7 วัน ยืนยันการได้รับค นภาษี และผู้ซื้อจะได้ร บเงินคืนภายหลัง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ด้าน นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร เลขาธิการสมาคมอุ สาหกรรมยานยนต์ไท กล่าวว่า กรณีที่มีการจองซ ้อรถไว้ก่อนหน้าว นที่ 16 ก.ย. ซึ่งทำให้ไม่ได้ร บสิทธิจากมาตรการ ังกล่าวนี้ ไม่น่าเป็นปัญหา เพราะการจองซื้อย งไม่มีพันธะสัญญา สามารถยกเลิกแล้ว ั่งจองใหม่ได้ เพราะในการยื่นเอ สารขอรับสิทธิต้อ ใช้สัญญาซื้อขายด ้วย

ขณะที่ นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองประธานสมาคมธุ กิจเช่าซื้อ กล่าวว่า บริษัทลิสซิ่งยิน ีที่จะรองรับนโยบ ยของรัฐบาลอย่างเ ต็มที่ เชื่อว่าจะทำให้ย ดขายรถยนต์เพิ่มข ้นจำนวนมาก โดยที่บริษัทลิสซ ่งยังคงให้บริการ ินเชื่อกับผู้ซื้ อรถได้ตามเดิม และยังคงให้ผ่อนน น 72-84 เดือนได้อีกด้วย เพียงแต่อาจจะต้อ เพิ่มเงินดาวน์รถ ห้สูงขึ้นกว่าผู้ ซื้อรถปกติเล็กน้ ย

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำ วจนครบาล (บช.น.) รับผิดชอบงานจราจ เปิดเผยว่า จากมาตรการดังกล่ ว เชื่อว่าจะไม่ทำใ ้มีปริมาณรถเพิ่ม ึ้นบนท้องถนนอย่า งผิดปกติ เนื่องจากปัจจุบั เฉพาะพื้นที่กรุง ทพฯ มีจำนวนรถออกใหม่ ากถึงวันละ 1,400 คัน ซึ่งถือเป็นจำนวน ี่มากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วง ครงการดังกล่าว เชื่อว่าปริมาณรถ ะหนาแน่นขึ้นอย่า แน่นอน และที่น่าเป็นห่ว มากคือ เรื่องสถานที่จอด ถ จะต้องมีปัญหาขาด คลนที่จอดรถอย่าง น่นอน ในส่วนผู้ใช้รถใช ถนนอาจต้องออกจาก ้านเพื่อไปทำงานใ ห้เช้ามากขึ้น เพื่อลดผลกระทบกา จราจร.

chaiyasit
15-09-2011, 20:47
สบายตัวครับ..ไม่มี สิทธิละครับผมอ่ะ คริๆๆ
ขอบคุณมากมายก่าย องครับป๋า..

copycoconut
15-09-2011, 21:58
เพิ่งจองไปวันนี้ พรุ่งนี้จะเข้าไป ามผู้จัดการศูนย์ ว่าแก้ใบจองได้ไห วันเดียวเองไม่น่ เลยวันนี้วันดีอิ

Alongkorn
15-09-2011, 22:07
เพิ่งจองไปวันนี้ พรุ่งนี้จะเข้าไป ามผู้จัดการศูนย์ ว่าแก้ใบจองได้ไห วันเดียวเองไม่น่ เลยวันนี้วันดีอิ
ขอยกเลิกใบจองครั ทางเซลล์เขาจะออก บจองให้ใหม่ได้

koopree
16-09-2011, 03:43
ใครรู้จักวิธีคำน นบ้างครับ ว่ารถ 4 ประตูนี่จะได้คืน ท่าไหร่ -7% เขาคิดยังไงครับ

Alongkorn
17-09-2011, 21:13
TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TNJNUZRU 2011 ได้ลดภาษี 57,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJNHZRU 2011 ได้ลดภาษี 72,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 ได้ลดภาษี 66,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 ได้ลดภาษี 67,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 ได้ลดภาษี 76,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 ได้ลดภาษี 77,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KB4TGJNXZPRU 2011 ได้ลดภาษี 79,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJYXZPRU 2011 ได้ลดภาษี 88,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2,400 cc.ได้ลดภาษี 57,000 บาท

TRITON DOUBLE CAB 4WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2011 ได้ลดภาษี 71,000 บาท

ดูข้อมูลลดภาษีรถ นต์ทุกแบบ/ยี่ห้อ http://www.excise.go.th/index.php?id=1015