ดากดำเหมือนกันครับแต่ทำสีดำด้านเลย
ชื่อ:  SAM_0217.jpg
ครั้ง: 460
ขนาด:  115.9 กิโลไบต์