มีน้าๆ พี่น้องๆใครเช็คระยะแสนโลมาแล้วมั่งคับ ค่าเสียหายทั้งเพกี่บาทได้คับ บ้านเรา ก็คงไม่พ้น ที่ จ.วินิต แน่