แรกๆผมก็ว่าเสียงมันแปลกๆหู แต่ตอนนี้ มันชินหูแล้วครับ ก็ชิวๆ ครับ