ขอความช่วยเหลือครับ
ขับเกียร์ 3 รอบขึ้นถึง 3000 ตัดเร่งไม่ขึ้น
เกียร์ 5 ความเร็ว 120 กว่า (ปราะมาณ 1 บาร์ ) แล้วตัดเร่งไม่ขึ้น
แถมควันดำครับ
เรียนถามครับ เกิดจากอะไร และแก้ปัญหายังไงครับ
ขอบคุณมากครับ