ขอสอบถามเรื่องปั๊มสูญกาศหน้าเครื่องหน่อยคาบ
พอดีตัวปั๊มมันมีเสียงดังมากคาบตอนเครื่องร้อนดังแก๊กๆ
ถ้าใช้ไปจะอัตรายไหมคาบ
แล้วถ้าจะซ้อมจะซ่อมได้ไหมหรือต้องเปลี่ยนเลยคาบ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมกับเปลี่ยนประมาณเท่าไรคาบน้าๆ