ถ่วงล้อที่ร้านยางก็แล้ว ถ่วงจี้ก็แล้ว ไม่หายเกิดจากอะไรครับ