ถูกสุดๆ!!ประกันรถยนต์ชั้น1เหลือเพียง6,802บาท/ปี

ประกันรถยนต์ไทยวิวัฒน์ชั้น1คุ้มครองทั้งรถเก๋ง,รถกระบะ4ประตูและรถกระบะ 2ประตูราคาเพียง 6,802บาท/ปีจากราคาปกติ 7,500บาท/ปี(รวมภาษีแล้ว)จ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตแถมยังสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง

? รับรถที่มีอายุสูงถึง12ปี? ซื้อออนไลน์ได้ตลอด24ชม.? ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้0%

รถเก๋งหรือรถกระบะ4ประตู?https://www.oohoo.io/th/car/insurance/TVI/94290
รถกระบะ2ประตูคลิก?https://www.oohoo.io/th/car/insurance/TVI/42685กรณีรถยนต์เสียหาย/สูญหาย/ไฟไหม้
1.ค่าความเสียหายต่อรถยนต์100,000บาท/ครั้งและความเสียหายส่วนแรก 3,000บาท/ครั้ง
2.ค่าความรับผิดชอบรถยนต์100,000บาท/ครั้ง
3.คุ้มครองความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกรณีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ...300,000 บาท/คน10,000,000บาท/ครั้ง
2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก2,500,000บาท/ครั้งกรณีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1.อุบัติเหตุส่วนบุคคลเสียชีวิต/อวัยวะทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1คน50,000บาท/คนผู้โดยสาร 4คน50,000บาท/คน
2.ค่ารักษาพยาบาล50,000บาท/คน
3.การประกันตัวผู้ขับขี่50,000บาท/ครั้ง