สอบถามการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพย์ไทรทันพลัส gls 2014 เวลาเชื่อมต่อหน้าจอจะแสดงคำว่าให้เชื่อมต่อไมโครโฟน ท่านไดมีวิธีแก้ไขบ้างครับ