เรียนถามทุกท่าน cng 2012 ครบ 300000 กิโลเมตร ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ งบประมาณประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณครับ