ไทรตัน 4 ประตู เบนซินติดแก๊ส lpg วิ่งมาประมาณ 260000 โล เปลี่ยนชุดทามมิ่งตอนเดือน ธันวา 61 วันเสาร์ที่ผ่านมาวิ่งอยู่เกิดดับ เอารถเข้าอู่ซ่อมแจ้งสายพานราวลิ้นขาดอยากทราบว่า
1. สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง
2. ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจะมีอะไรเสียบ้าง
3. จะต้องเปลี่ยนอะไหล่อะไรบ้าง