ปาเจโรสปอร์ต แรงสู้คู่ปรับไม่ได้จริง ๆ ถ้าไม่เห็นกับตาตัวเอง แรงจริงต้องบินได้

http://www.pantip.com/cafe/ratchada/.../V7354184.html

ตอนแรกเข้าไปมุงยังไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนเลย