อยากถามว่ามีใครใช้ยาง pirelli สกอลเปี้ยน บ้าง
**ขอโชว์รูปให้ดูด้วยครับ อยากเห็น