glx,gl, gs, gls คืออะไรครับ ผมไม่รู้จริงๆ
แต่ใช้ตัว glx 2.5 Mt 116 แรงม้า
ผมไม่รู้ว่าต่างกันไงบ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ