เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมเอารถไป0 เพื่อเปลี่ยนถ่าย นมค. ผมได้ขอให้ช่างช่วย
ถอดปลั๊ก EGR ออกให้ครับ ที่นี้รบกวนถามนิดครับว่า ข้อเสียที่ตามมา จะมีอะไรบ้างครับ ใจจริงอยากอุดมากกว่า แต่0ที่ขอนแก่น ไม่ยอมครับ บอกว่า
ถ้าอุด EGR มาประกันเครื่องพี่หมดทันที เซ็งครับขอบอก...