อยากเห็นรูปด้านหลังของ RV ครับ มันมีสายต่ออะไร ยังไง กำลังคิดจะย้ายที่เพื่อทำเครื่องเสียงครับ
แล้วรูกล่องเก็บของมันแยกออกจากตัว RV ได้มั้ยครับ