ตอนนี้ใช้ยาง AT อยู่ครับ คิดว่าครั้งต่อไปจะเปลี่ยนมาใช้ยาง MT แทน แต่กลัวว่าจะทำความเร็วได้ไม่เหมือนกับยาง AT ส่วนเรื่องเสียงพอทำใจได้ครับ แต่ขับเร็วแค่ไหนเสียงจะดังจนถึงรับไม่ได้มั้งครับ