สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
 1. #1
  TTC-00243 TTC-Member รูปส่วนตัว kamol
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  682
  Status
  Offline
  โพส
  1,256

  มาตรฐาน ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  เล่นเครื่องเสียงอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

  การเล่นเครื่องเสียงรถยนต์โดยทั่วไป มักมีขั้นตอนการพัฒนาคล้ายกับการเล่นเครื่องเสียงบ้า น เช่น แรกเริ่มก็เป็นชุดระดับพื้นฐาน วิทยุเทป ลำโพง 2 คู่ คล้ายกับการซื้อวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วสำหรับการฟังในบ้ าน จากนั้นก็พัฒนามาเป็นชุดแยกชิ้น (คอมโพแนนท์) ก่อนจะเข้าสู่การเล่นชุดแยกชิ้นระดับคุณภาพ และจบท้ายด้วยชุดแยกชิ้นระดับคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม

  ในชุดเครื่องเสียงรถยนต์ก็เช่นกัน เมื่อก้าวเข้าสู่การเล่นชุดแยกชิ้นคุณภาพ ก็ถือเป็นการข้ามชั้นการเล่นและใช้แบบปกติสามัญ

  ดังนั้นผู้ที่คิดจะเล่นและใช้ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ร ะดับคุณภาพ ควรค้นคว้าหาเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในเรื่อ งคุณภาพเสียง การเล่นชุดเครื่องเสียงรถยนต์ในระดับที่ว่านี้ไม่ควร ให้ พลังเงิน มาทำหน้าที่ตัดสินใจ แต่ควรใช้พลังสมอง สำหรับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

  ส่วนการใช้เครื่องเสียงรถยนต์ในระดับค่อนข้างมีคุณภา พ ( ไม่เกิน สามหมื่น บาท) สามารถเลือกเล่นได้หลากหลายตามความชอบไม่จำเป็นต้องไ ตร่ตรองมาก นัก ยิ่งเป็นระดับพื้นฐาน ( 15000) ก็สามารถเลือกได้อย่างสบายใจ เพราะสินค้าในระดับนี้มักมีคุณภาพไม่แตกต่างกันมากนั ก

  ระดับคุณภาพ ( ประมาณ 30000-60000 บาทขึ้นไป ต้องยอมรับว่า ไม่มีสินค้าราคาถูกที่ใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสูงแน่ นอน และต้องระวังสินค้ายกเมฆ ที่ตั้งราคาสูงเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นของมีค ุณภาพ ทั้งที่จริงต้นทุนการผลิตและคุณภาพต่ำ

  การเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์ คือกระจกสะท้อนวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค โดยแบ่งการเล่นและใช้เป็น3 ระดับคือ

  1. ขั้นพื้นฐาน

  2. ขั้นแสวงหาคุณภาพ

  3. ขั้นค้นหาคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยม
  เมื่อทราบระดับการเล่นและใช้แล้ว ควรวิเคราะห์ความปรารถนาของตัวเองว่า ต้องการเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์ในระดับใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น

  ถ้าต้องการเล่นและใช้เครื่องเสียงในระดับ 3 แต่มีงบประมาณเริ่มต้นจำกัด ก็ควรเลือกชิ้นอุปกรณ์สำคัญที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมไว้ก ่อนแม้เพียงชิ้นเดียวที่ดีที่สุด ก็ยังดีกว่ามีหลายชิ้นที่คุณภาพต่ำ เพราะในอนาคตสามารถเลือกชิ้นอุปกรณ์อื่นเข้ามาต่อร่ว มเพื่อไปให้ถึงปลายสุดของคุณภาพเสียงได้ โดยไม่ทิ้งหรือเทิร์นของเดิม

  ถ้าต้องการเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์เพียงแค่ระดั บ 1 ก็ไม่ควรหลงลมปาก หรือเล่ห์กลทางการโฆษณาว่า ลำโพงระดับราคาไม่กี่พันบาท สามารถให้คุณภาพเสียงได้ยอดเยี่ยมกว่าลำโพงระดับ 20,000-30,000 บาทควรวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาและกรรมวิธีในการวิจัยแ ละพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ( R&D ) ว่ามีเทคโนโลยีที่เป็นไปได้จริงหรือไม่ การหลงเข้าสู่วังวนของการแห่ตามกัน ก็ไม่ต่างอะไรกับ "แมงเม่าบินเข้ากองไฟ" และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการโดนหลอกซ้ำซาก

  ถ้าต้องการเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์เพียงแค่ระดั บ 2 และไม่ได้มีความประสงค์ที่จะตะกายดาวไปสู่ 'ไฮเอนด์" ก็ควรค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ มีความใจเย็นในการตัดสินพิจารณาเลือกจัดระบบและการติ ดตั้ง อย่าให้ความอยากได้เข้ามาครอบงำจนลืมไตร่ตรอง และไม่หลงเพ้อฝันไปตามลมปากว่าชุดระดับ 20,000-30,000 บาทสามารถให้คุณภาพเสียงโดดเด่นกว่าชุดละเป็น แสนบาทได้ (ไม่นับการจัดชุดประเภทแสนสาหัสนะครับ)

  นอกจากการเลือกซื้อชิ้นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมแ ล้ว ผู้ที่ติดตั้งชุดเครื่องเสียงรถยนต์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ความแตกต่างของการแปะชิ้นเครื่องเสียง กับการวางตำแหน่งติดตั้งที่ลงตัวทั้งคุณภาพเสียงและค วามสวยงามมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน

  อย่าหวังเพียงการเลือกชิ้นอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีค ุณภาพยอดเยี่ยม รวมกับการติดตั้งให้ฟรี จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกใจ เปรียบเสมือนการเลือกซื้อผักที่ใหม่สด เลือกหมูหมักที่นุ่มหอมและเครื่องเคียงที่สุดยอด แต่ให้เด็กข้างบ้านที่เพิ่งทำกับข้าวเป็น ทำกับข้าวให้ทาน รสชาติย่อมผิดไปจากการให้กุ๊กจริงๆ เป็นผู้ทำ ที่มีการใช้ส่วนผสมของเครื่องเคียงที่ลงตัว จึงจะมีความอร่อย

  ดังนั้นควรเลือกช่างที่มีเทคนิคสูงพอๆ กับราคาของชิ้นอุปกรณ์เป็นผู้ติดตั้งให้ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่คุ้มราคา ไม่ควรรีบร้อนหรือคิดว่า ของแพงแค่แปะเข้าไปก็ต้องได้เสียงที่ดี

  ควรแวะเวียนไปดูรูปแบบการปฎิบัติงานและกรรมวิธีหรือข ั้นตอนต่าง ๆ ว่าเป็นแบบลวกๆ หรือละเอียดรอบคอบ ใช้แรงหรือใช้สมอง คิดก่อนทำ หรือทำเสร็จแล้วค่อยมาแก้ปัญหา มีการวางแผนงานการติดตั้งหรือคิดว่าไม่ใช่รถยนต์ของต ัวเอง เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักเล่นและใช้เครื่อ งเสียงรถยนต์ ที่ก้าวสู่รูปแบบการเล่นที่เน้นคุณภาพ

  ขอแนะนำว่าการแวะเวียนไปชมงานติดตั้งเครื่องเสียงรถย นต์ตามศูนย์ติดตั้งต่างๆ ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ แต่เป็นสิทธิอันชอบธรรม ศูนย์ติดตั้งมาตรฐานจะไม่ใช่ "คอกหมู" อย่างที่คิด ช่างจะนำชมงานติดตั้งอย่างเต็มใจ ให้คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ต่อการวางชุดเครื่องเสียง และไม่มีการ "ตีเข่า" ให้ต้องติดตั้งในวันที่เข้าไปอย่างแน่นอน

  ถ้าไปเยี่ยมชมศูนย์ติดตั้งแห่งใดที่มีการ "หักศอก" ด้วยการถอดเบาะ ถอดแผงหน้าปัทม์รถยนต์ขณะไปเดินชมเครื่องเสียง ให้ทำใจเย็นๆ บอกให้ช่างเก็บทุกอย่างให้เข้าที่ แล้วใส่เกียร์ถอยหลังออกไปให้ห่างที่สุด เพราะที่นั่นเป็นคอกหมู ไม่ใช่ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

  ประการสำคัญถัดมาของศูนย์ติดตั้งมาตรฐาน คือ ไม่มีการ "ยัดเยียดสินค้า" แต่จะนำเสนอสินค้าหลายรูปแบบให้เลือก โดยบอกให้ทราบถึงบุคลิกและแนวเสียงของสินค้าแต่ละยี่ ห้ออย่างถูกต้อง ไม่ใช่ยี่ห้อนั้นก็ดี ยี่ห้อโน้นก็เยี่ยม จนไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

  ปัญหาใหญ่ในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ในปัจจุบันม ี 2 ข้อคือ

  1. ไม่มีเวลา ( ใจร้อน ) สำหรับการพิจารณาไตร่ตรอง หรือเชื่อที่เพื่อนแนะนำ

  2. รวยเกินไป ทำให้สามารถติดได้หลายระบบหลายแบบจนกว่าจะพอใจ เสียเงินเป็นล้านบาท แต่ได้ฟังแค่แสนบาทก็ไม่เป็นไร

  การเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นเรื่องที่มีระยะเวลาสำหรับการพิจารณา การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่คุ้มค่า การเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์เพียงเพราะเห็นเป็น "ของเล่น" อย่างหนึ่ง อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งเรื่องของความปรารถนาและ น้ำตาของความชอกช้ำ และนั่นย่อมไม่เป็นผลดีต่อทัศนคติของการเล่นและใช้เค รื่องเสียง รถยนต์

  การเลือกวางระบบในรถยนต์แต่ละรุ่น ควรหาข้อมูลหรือติดต่อกับผู้ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกัน และได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงแล้ว โดยอาจขอความร่วมมือไปยังศูนย์ติดตั้ง เพื่อติดต่อกับเจ้าของรถยนต์รุ่นเดียวกัน เพื่อสอบถามว่ามีความคิดอย่างไรกับคุณภาพเสียง จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำกว่าคุยกับเจ้าของร้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจวางระบบเครื่องเสียง

  การศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเลือกที่แม่นยำ การเลือกเล่นและใช้เครื่องเสียงรถยนต์ด้วยรูปแบบของก าร ยอม อย่างเดียว ย่อมไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง เพราะอาจหมายถึงยอมโดยไม่ได้อะไรกลับมา

  ทุกครั้งที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เสร็จแล้ว ควรมีเวลาสำหรับชุดเครื่องเสียงใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อฟังและพิจารณาถึงคุณภาพเสียงด้วยแผ่นทดสอบที่ได ้มาตรฐาน อย่ารีบรับกุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องออกมา เพราะหลายครั้งที่รีบร้อนออกมาจากร้านโดยไม่ตรวจสอบ กลับมีเสียงรบกวน , เสียงประหลาด , เสียงแหลมแสบๆ หรือเสียงเบสบวมๆ เมื่อกลับไปใหม่อีกครั้งก็ต้องเสียเงินอีก

  จำไว้ว่าอย่าจ่ายเงินจนกว่าจะพอใจกับชุดเครื่องเสียง นั้นในระดั บหนึ่ง ถ้ายังมีอะไรที่ทางร้านสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ควรให้ช่างจัดการจนเป็นที่พอใจถึงจะจ่ายเงิน "อ้อยเข้าปากช้าง" ต่อให้ไม่พอใจแค่ไหน เมื่อกลับไปใหม่ก็มักจะ โดนใหม่ ไม่รู้จบ

  หวังว่าเนื้อหาที่อ่านจบไป คงสามารถสร้างภูมิปัญญาด้านเครื่องเสียง ที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเป่าหูห รือล่อหลอก ให้หลงเข้าไปในคอกหมูที่ได้จัดเตรียมเอาไว้อย่างสวยห รู

  และท้ายที่สุด ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงในขณะขับรถยนต์ครับ  ที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาอิเล็กทรอนิคส์แห่ง

  ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ครับ วีโก้ไทยแลนด์คลับ

  พอดีแวะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านมาครับก็เลยเอาสิ่งดีๆมาให ้เพื่อนๆสมาชิกได้อ่านกัน ก่อนตัดสินใจติดเครื่องเสียงให้รถที่เรารักครับ


  เพิ่มเติมอีกนิดครับ ขออนุญาตเอาบทความพี่หนุ่ม รุ่งเรืองอิเลคทรอนิกส์มาลงนะครับ


  ....อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมาทำให้ต้องจำใจ ติดตั้งระบบที่ไม่ถูกใจ..ครับ..

  ....สามารถแบ่งทำเพื่อสุดท้ายปลายทางได้ระบบที่ถูกใจ ไม่บานปลาย สร้างความพอใจและคุ้มค่าสูงสุด....

  การติดตั้งตามงบอาจจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้แล ้ว ก็จะต้องบานปลายในภายหลังเนื่องจากระบบ
  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

  ...การจัดระบบโดยอ้างอิงจากความต้องการของเจ้าของรถส ร้างความพึงพอใจได้มากกว่า...

  ..งบประมาณที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับตัวแปรความต้องการขอ งเจ้าของรถ..

  เช่นต้องการที่ใช้ฟังรอบๆรถ ควรเลือกใช้ลำโพงซับรุ่นกลางๆ
  ใช้รุ่นเล็กไปก็ไม่สามารถสร้างระดับความดังได้ตามต้อ งการ ถ้าใช้รุ่นใหญ่ไประดับความดังเกินความต้องการ
  ก็ทำให้สิ้นเปลืองงบโดยใช่เหตุ ไม่เกิดความคุ้มค่า

  ...ยังมีเทคนิคการจัดระบบอื่นๆอีกเพื่อสร้างความคุ้ม ค่า สูงสุด....ครับ

  ......ระบบสามารถยึดยุ่นได้ ไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมากๆก็สามารถติดตั้งได้ครับ. ..

  ....ค่อยๆอัพระบบ ตามงบประมาณแบบสบายๆ...สุดท้ายปลายทางก็จะได้ระบบที่ ถูกใจ..จากการวางแผนเผื่ออนาคต..

  ...ดีกว่า..การจัดระบบตามงบ...ซึ่งไม่สามารถบอกได้เล ยว่า"จะถูกใจเจ้าของรถหรือไม่"....


  ...พออกหัก.....ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่....ซื้ออุปกรณ์ ซ้ำๆ...แอมป์ซื้อแล้วซื้ออีก
  ลำโพงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก...

  ....เหนื่อย...และเห็นใจ........จึงไม่อยากให้อกหักค รับ.....

  ***ที่สามารถ...จบ..ได้ตรงใจ...ในงบประมาณปลายทาง... ที่เหมาะสมกับความต้องการ..ไม่มีบานปลาย.....***
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kamol : 12-12-2011 เมื่อ 03:46

 2. #2
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว siwakorn8511
  สมัครเมื่อ
  Mar 2009
  User ID
  5593
  Status
  Offline
  โพส
  1,435

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณครับ
  [COLOR="DarkRed"][/COLOR]

  อำนาจ จาระนัย TEL. 0854815499
  ผลิตและจำหน่ายนาฬิกาแขวน นาฬืกาปลุกตั้งโต๊ะและรับทำPremium
  E - MAIL [email]jaranai1@hotmail.com[/email]

 3. #3
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว aleky
  สมัครเมื่อ
  Mar 2009
  User ID
  5610
  Status
  Offline
  โพส
  507

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง


 4. #4
  สมาชิกถาวร TTC-Member
  สมัครเมื่อ
  Sep 2009
  User ID
  8630
  Status
  Offline
  โพส
  108

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  test test

 5. #5
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว TONNOW
  สมัครเมื่อ
  Mar 2009
  User ID
  5693
  Status
  Offline
  โพส
  81

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณหลายๆครับ
  รักนายหมดใจ ไอ้เพื่อนยาก

 6. #6
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว myjoefiend
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  957
  Status
  Offline
  โพส
  3,563

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณมากมายครับ
  TRITON MEGACAP 2.5 GL. 90 HP.GREEN COLOR เพราะม้าน้อยเลยต้องขับเบาๆเอาแค่ 80 น๊ะจ๊ะที่รัก จุ๊ฟๆ _โจ้.0891336213,0866206213_

 7. #7
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว jakkrichg
  สมัครเมื่อ
  Nov 2009
  User ID
  9480
  Status
  Offline
  โพส
  113

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณมากครับ.....ได้ความรู้ดีครับ

 8. #8
  TTC-01004 TTC-Member รูปส่วนตัว ton20
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  1090
  Status
  Offline
  โพส
  2,338

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณคับ น้ากมล
  gd 3 idsi

 9. #9
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว ps101
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  User ID
  14044
  Status
  Offline
  โพส
  115

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณครับ

 10. #10
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว yanyong k
  สมัครเมื่อ
  Jan 2011
  User ID
  15408
  Status
  Offline
  โพส
  551

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  +100 ใช่เลยคับน้า อิอิ

 11. #11
  TTC-2028 TTC-Member รูปส่วนตัว spark1526
  สมัครเมื่อ
  Sep 2010
  User ID
  13783
  Status
  Offline
  โพส
  806

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ
  เรียกว่า น้าวัชก็แล้วกันนะครับ 086-977-3367
  รถเดิม ๆ แรงตามใจก็พอแล้วครับ Plus M/C M/T สีขาวมุก

 12. #12
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว kj-tactics
  สมัครเมื่อ
  Jun 2010
  User ID
  12515
  Status
  Offline
  โพส
  421

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ความรู้นี้ดีจริงๆๆ
  TACTICS CLUB

 13. #13
  TTC-02046 TTC-Member รูปส่วนตัว Khajorn_b
  สมัครเมื่อ
  Sep 2010
  User ID
  13794
  Status
  Offline
  โพส
  185

  มาตรฐาน Re: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคุณมากๆ เลยครับผม
  "คนเก่งนั้นมีมาก แต่..คนที่หายาก..คือคนดี"

 14. #14
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Tum_momo !!
  สมัครเมื่อ
  May 2011
  User ID
  17984
  Status
  Offline
  โพส
  250

  มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ขอบคูณสำหรับคำแนะนำคัพ
  T.084-439-8788 (TTC-03077)

 15. #15
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว rangsun
  สมัครเมื่อ
  Jul 2008
  User ID
  3215
  Status
  Offline
  โพส
  3,938

  มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ข้อมูลดี ๆ มีประโยชน์ครับน้ากมล
  เวลาบอกเราได้ทุกอย่าง time will tell
  น้าหน่อย 089-4149993

 16. #16
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว kong22
  สมัครเมื่อ
  Apr 2011
  User ID
  17016
  Status
  Offline
  โพส
  5,233

  มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  มีประโยชน์ขอบคุณครับ
  ลูกอีสานหากินแบบพอเพียง ตามแนวทางพ่อหลวง

 17. #17
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว jackjack
  สมัครเมื่อ
  Mar 2011
  User ID
  16077
  Status
  Offline
  โพส
  983

  มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  thank you so much เด้อ

 18. #18
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว RedCool
  สมัครเมื่อ
  Jul 2009
  User ID
  7522
  Status
  Offline
  โพส
  468

  มาตรฐาน ตอบ: ข้อมูลก่อนการตัดสินใจติดเครื่องเสียง

  ถูกต้อง แต่ของถูกและดี ก็ยังมีให้เห็นได้ จากสังคมแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบครับ
  จากเพื่อนๆสมาชิก http://www.thaitritonclub.com/ ทุกคน
  สร้างที่อยู่ดี สังคมย่อมดีตาม

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] code is เปิด
 • HTML สถานะ ปิด