เล็งมานาน จนออกตัว 2010 แล้ว
อยากรู้ว่า ตัว 2.4 glx มันต่างกับ 2.4 gls เหมือนกับดีเซล 2.5glx และ 2.5gls ไหมครับ
ทำไม่ราคามันต่างกันจังเลย 2.4glx ได้ม้ามา128 ตัว ใน gls จะเพิ่มขึ้นไหม?