เรียนถามน้า ทั้งหลายว่าการใส่กล่องดันราง 1 ใบ แรงกว่าการลงโปรแกรม 3200 มากเท่าไรครับ จะได้ตัดสินใจถูกว่าน่าลงทุนหรือไม่ เพราะตอนนี้ใช้ โปรแกรม 3200 อยู่