เจ้าเหมียวของผมแสนโลแล้วครับ ผมไม่เอารถผมเข้าศูนย์บริการครับ ผมไปซื้ออะไหล่ข้างนอก ( อะไหล่แท้ ) ทั้งชุด ประกอบด้วย สายพานราวลิ้น สายพานปั้ม ( เส้นสั้น ) ลูกลอกตาม 2 ตัว ลูกลอกปั้มกลาง 1 ตัว ลูกลอกมีขา 1 ตัว ทั้งหมดผมจ่ายเงินไป 3,990 บาท ค่าแรง 600 บาท รวมแล้ว 4,590 บาท ครับ น้าคิดว่ายังไงกันบ้างครับ....