นำ Link มาฝาก น้าๆ ทุกคน
เพื่อการใช้ประโยชน์จากเครื่อง GPS ให้คุ้มค่า

ใครมีที่ดิน จะซื้อ จะขาย ฯลฯ
หรืออยากทราบว่าที่ดินของท่านมีพื้นที่เท่าไร?

อ่านค่าพิกัดตามเขตที่ดินตรงจุดหักเลี้ยวทุกๆมุม ... จดค่าไว้ให้หมด
แล้วนำไปป้อนค่าในโปรแกรมนี้ ... จะสามารถคำนวณพื้นที่ออกมาให้ท่านได้

ลองไปโหลดมาใช้กัน ... ครับ

www.forest.go.th/community.../data/Cal%20Area%20Version%201.0.xls