เหล็กท่อเส้นฝ่าศูนย์กลาง 3-4 นิ้ว(เหล็กขาว เคลือบกัลวาไนท์) ยาว 6 นิ้ว เชื่อมปิดหัวท้ายด้วยเหล็กแบนเคลือบกัลวาไนท์ รอยต่อเชื่อมด้วยทองเหลือง ทางเข้าออกของลม เป็นเหล็กกลม รูตรงกลาง 3 หุน ยาว 1.5 นิ้ว 2 ท่อน