แจ้งเพื่อนๆๆ พี่ๆ น้องๆ ปั๊มแห่งนี้หากใครโชคดีก็จะได้เติม แหล่
งข่าวบอกว่าเขาเอาไว้ให้รถใหญ่ที่ contact