อยากทราบสถานที่ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ย่านปากน้ำ บอกสถานที่ ชื่อร้าน ถ้ามีเบอร์ด้วยก้อดีครับ ส่วนมากพี่น้องที่ลงมา จะมีแต่ชื่อร้านแต่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของปากน้ำ ขอบคุณครับ กะงบอยู่ 30000 พี่น้องคิดว่าจะได้อะไรบ้างครับ