แรลลี่ดาก้าปีนี้พอมีข่าวของมิตซูไหมครับ...ดูเงียบๆจัง..หรือว่าไม่ผ่านเข้าไปแข่งครับ