การตั้งชื่อกระทู้ อย่าใส่จุดไข่ปลาตามหลังชื่อ นะครับ เช่น

ผมอยากมี.... (แบบนี้ไม่ได้ครับ)

หรือ

ผมอยากได้... (แบบนี้ไม่ได้ครับ)

ต้องตั้งชื่อโดยที่ไม่มีจุดไข่ตามหลังครับ

ไม่เช่นนั้น ถ้าหากกระทู้มีความยาวมากกว่า 1 หน้า เวลาที่คลิกดูหน้าถัดไประบบจะหาไม่พบและดูไม่ได้ครับ