มีน้าท่านใดทราบหรือเคยผ่านร้านขายหลังคาเหล็ก เขต ศรีราชา อ่าวอุดม ในชลบุรี รบกวนบอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ