น้าท่านใด้พอจะบอกวิธีแกะโลโก้บ้างคับ ทั้งหน้าและหลัง พอดีอยากเอามาทำสีใหม่ แล้วควรใช้สีแบบไหนดี (แดงด่าน)(แดงเงา) แบบไหนสวยกว่ากัน ช่วยแนะนำด้วย ใครทำแล้วเอามาโชว์กันด้วยนะคับเผื่อเป็นแนวทาง