ผมซื้อแผ่นอุดของน้าวูฒิมาแล้วแต่ไม่มีร้านทำในพังงา น้าๆอุดที่ไหนกันครับแนะนำหน่อยครับผ
มอยู่ทับปุดครับแต่ไม่ค่อยรู้จักสถานที่ต่างๆเพราะไม ่ใช่คนพังงาครับผมมาอยู่บ้านแฟน:28 5
: