ศาลากลางจังหวัดนนท์ (หลังเก่า ) สมัย ร.5 ตั้งอยู่ที่ ท่าน้ำ นนท์ ครับ
ชื่อ:  ทท นนท์.jpg
ครั้ง: 741
ขนาด:  87.5 กิโลไบต์