ผมเคยอ่านเจอในเวป ไทรทันตัวพลัสสีขาวมุกที่ออกปี 2011 ได้ปรับปรุงขนาดหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นจริงหรือป่าวคับ
ตอนที่ผมไปติดกล่องดันราง กล่องได้ย้ายตำแหน่งใหม่แล้วคับ ไม่ได้ไว้ที่เดิม
พี่ที่ prospeed บอกผมว่า ไทรทันตัวนี้กล่อง ecu ได้ปรับปรุงใหม่ ให้ฉีดได้ไวกว่าตัวเดิม
และแรงดัน รางคอมมอนเรว ไม่ตกตอนรอบสูง ตัวไทรทันพลัส2011 ออกตัวดีกว่า ไทรทัน ตัวเดิม
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไหรคับ ขอบคุณคับ