อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน
สรรพสามิต เปิดอัตราเงินคืนโครงการรถยนต์คันแรก ตามยี่ห้อ และรุ่น โตโยต้าวีออส, ฮอนด้า ซิตี้, ฮอนด้า แจ๊ส, ฟอร์ด เฟียสต้า ได้เงินคืนเต็ม 1 แสนบาทกระบะดับเบิ้ลแค็ปไดคืน 5.6 - 9.9 หมื่นบาท ส่วนรถกระบะบรรทุกได้คืน 1-2 หมื่นบาท

ตามโครงการคืนเงินซื้อรถยนต์คันแรกกรมสรรพสามิตได้เปิดเผยายละเอียดรถยนต์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นที่จะได้เงินคืนแตกต่างกันตามอัตราภาษีสรรพ สามิตและราคารถ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะได้เงินคืนตั้งแต่ 54,000 - 100,000 บาท รถยนต์นั่งที่มีกระบะหรือ ดับเบิ้ลแค็ป ได้เงินคืน 56,000 - 99,000 บาท ขณะที่รถยนต์กระบะ หรือ ปิคอัพได้เงินคืน 10,000 - 21,000 บาท ดังนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทประกอบด้วย
โตโยต้า วีออส, ฮอนด้า ซิตี้, ฮอนด้า แจ๊ส, ฟอร์ด เฟียสต้าได้เงินคืน 100,000 บาท
นิสสัน มาร์ช ได้คืน 54,000 - 80,000 บาท
ฮอนด้า บริโอ้ ได้คืน 64,000 - 70,000 บาท

รถยนต์นั่งที่มีกระบะ หรือ ดับเบิ้ลแค็ป ได้เงินคืน 56,000 - 99,000 บาท ดังนี้
อีซูซุ ดีแม็กซ์ ได้คืน 65,000 - 94,000 บาท
โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ได้คืน 62,000 - 99,000 บาท
มิตซูบิชิ ไตรตั้น 57,000 - 88,000 บาท
นิสสัน นาวาร่า 66,000 - 92,000 บาท
ฟอร์ด เรนเจอร์ 56,000 - 83,000 บาท
ทาทาซีนอน 69,000 - 70,000 บาท

รถยนต์กระบะ หรือ ปิคอัพได้เงินคืน 10,000 - 21,000 บาท ดังนี้
อีซูซุ ดีแม็กซ์ ได้คืน 11,000 - 21,000 บาท
โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ได้คืน 12,000 - 20,000 บาท
มิตซูบิชิ ไตรตั้น 10,000 - 20,000 บาท
นิสสัน นาวาร่า 12,000 - 19,000 บาท
นิสสัน ฟรอนเทียร์คอมมอนเรล 10,000 - 11,000 บาท
ฟอร์ด เรนเจอร์ 12,000 - 17,000 บาท
ทาทา ซีนอน 13,000 - 15,000 บาท