สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
 1. #1
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว dan2521
  สมัครเมื่อ
  Sep 2009
  User ID
  8977
  Status
  Offline
  โพส
  1,008

  มาตรฐาน อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน

  อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน
  สรรพสามิต เปิดอัตราเงินคืนโครงการรถยนต์คันแรก ตามยี่ห้อ และรุ่น โตโยต้าวีออส, ฮอนด้า ซิตี้, ฮอนด้า แจ๊ส, ฟอร์ด เฟียสต้า ได้เงินคืนเต็ม 1 แสนบาทกระบะดับเบิ้ลแค็ปไดคืน 5.6 - 9.9 หมื่นบาท ส่วนรถกระบะบรรทุกได้คืน 1-2 หมื่นบาท

  ตามโครงการคืนเงินซื้อรถยนต์คันแรกกรมสรรพสามิตได้เปิดเผยายละเอียดรถยนต์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นที่จะได้เงินคืนแตกต่างกันตามอัตราภาษีสรรพสามิตและราคารถ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะได้เงินคืนตั้งแต่ 54,000 - 100,000 บาท รถยนต์นั่งที่มีกระบะหรือ ดับเบิ้ลแค็ป ได้เงินคืน 56,000 - 99,000 บาท ขณะที่รถยนต์กระบะ หรือ ปิคอัพได้เงินคืน 10,000 - 21,000 บาท ดังนี้

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทประกอบด้วย
  โตโยต้า วีออส, ฮอนด้า ซิตี้, ฮอนด้า แจ๊ส, ฟอร์ด เฟียสต้าได้เงินคืน 100,000 บาท
  นิสสัน มาร์ช ได้คืน 54,000 - 80,000 บาท
  ฮอนด้า บริโอ้ ได้คืน 64,000 - 70,000 บาท

  รถยนต์นั่งที่มีกระบะ หรือ ดับเบิ้ลแค็ป ได้เงินคืน 56,000 - 99,000 บาท ดังนี้
  อีซูซุ ดีแม็กซ์ ได้คืน 65,000 - 94,000 บาท
  โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ได้คืน 62,000 - 99,000 บาท
  มิตซูบิชิ ไตรตั้น 57,000 - 88,000 บาท
  นิสสัน นาวาร่า 66,000 - 92,000 บาท
  ฟอร์ด เรนเจอร์ 56,000 - 83,000 บาท
  ทาทาซีนอน 69,000 - 70,000 บาท

  รถยนต์กระบะ หรือ ปิคอัพได้เงินคืน 10,000 - 21,000 บาท ดังนี้
  อีซูซุ ดีแม็กซ์ ได้คืน 11,000 - 21,000 บาท
  โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ได้คืน 12,000 - 20,000 บาท
  มิตซูบิชิ ไตรตั้น 10,000 - 20,000 บาท
  นิสสัน นาวาร่า 12,000 - 19,000 บาท
  นิสสัน ฟรอนเทียร์คอมมอนเรล 10,000 - 11,000 บาท
  ฟอร์ด เรนเจอร์ 12,000 - 17,000 บาท
  ทาทา ซีนอน 13,000 - 15,000 บาท
  ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

 2. #2
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว dan2521
  สมัครเมื่อ
  Sep 2009
  User ID
  8977
  Status
  Offline
  โพส
  1,008

  มาตรฐาน ตอบ: อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน

  คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
  1.
  เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

  1.1
  เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31

  ธันวาคม
  2555
  1.2
  เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

  1.3
  เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/

  รถยนต์กระบะ
  (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
  1.4
  เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน
  นำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ
  (รถยนต์จดประกอบ)
  1.5
  คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน

  1.6
  ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  1.7
  ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  1.8
  การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่

  1
  ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
  2.
  ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และจำนวนเงิน
  ที่มีสิทธิได้รับคืนทาง
  www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

  3.
  การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ

  3.1
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

  3.2
  ผ่านทาง www.excise.go.th

  เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
  (1)
  แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก

  (2)
  สำเนาบัตรประชาชน

  (3)
  สำเนาทะเบียนบ้าน

  (4)
  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
  (5)
  สำเนาคู่มือการจดทะเบียน

  (6)
  หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี

  (7)
  หลักฐานการซื้อขายรถยนต์

  /4.
  หากผู้ซื้อ.....
  -2-
  4.
  หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสาร
  ฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
  /สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้

  5.
  เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ

  (Refinance)
  ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิต
  พื้นที่สาขา ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ
  3
  6.
  ในการยื่นขอรับคืนเงิน ผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำ
  ขอทั่วประเทศ

  7.
  ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงาน
  สรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้ หรือทาง
  E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น
  เอกสาร

  8.
  ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น
  ไป
  ) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

  9.
  หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการ
  ครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า
  5 ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและ
  เงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน
  15

  วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
  10.
  หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713

  หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ
  ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

 3. #3
  TTC - 00028 TTC-Member รูปส่วนตัว Modelist
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  9
  Status
  Offline
  โพส
  1,355

  มาตรฐาน ตอบ: อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน

  จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ และโปรดจงพิจารณา

  ลงชื่อ....................................

  ด้วยความนับถือ
  modelist2007@yahoo.co.th
  Modelist* make all model
  +6681-2585980

 4. #4
  TTC 02070 TTC-Member รูปส่วนตัว KHO TRITON
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  User ID
  14011
  Status
  Offline
  โพส
  1,057

  มาตรฐาน ตอบ: อัตราเงินคืน รถคันแรก วีออส-ซิตี้-แจ๊ส-เฟียสต้า ได้เต็ม 1 แสน

  ผมคงหมดสิทธิ์นี้ไปแล้ว เปลี่ยนเป็นซื้อเรือลำแรกดีกว่าตอนนี้น้ำเยอะ.............
  " ทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกเกิด แต่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเอง "
  Email : kho.kho900@gmail.com tel : 0806512109 (โก้)

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] code is เปิด
 • HTML สถานะ ปิด