ฟิลเตอร์CPL <circularly polarized> คืออะไร
ฟิลเตอร์ซีพีแอล เป็นฟิลเตอร์ที่มีประโยชน์ในแง่การตัดแสงสะท้อนที่สะ ท้อนออกมาจากผิวของวัตถุที่มีความมัน เวลาใช้ฟิลเตอร์ซีพีแอล จะช่วยกรองแสงสะท้อน ทำให้เราได้สีที่อิ่มตัวมากขึ้น
ใช้กับการถ่ายท้องฟ้าก็จะทำให้ฟ้าเข้มขึ้น ถ่ายภาพพื้นน้ำก็สามารถตัดแสงสะท้อนออกไปได้ครับบางค รั้งน้ำตื้นๆก็สามารถมองทะลุลงไปเห็นก้อนหินทรายได้เ ลยส่วนประกอบของฟิลเตอร์ชนิดนี้มีอยู่สองส่วนครับ
1.คือส่วนที่มีเกลียวหมุนติดกับหน้าเลนส์
2.คือส่วนของหน้าฟิลเตอร์ส่วนนี้จะเอาใว้หมุนเพื่อตั ดแสงสะท้อนจากผิววัตถุครับ