ขอแชร์ความคิดเห็นหน่อยครับ น้าๆท่านใดใช้บ้างครับเอามาเสียบเข้ากับที่จุดบุหรีเ ห็นเขาบอกว่าช่วยประหยัดน้ำมัน มียี่ห้อหนึ่งเป็นตัวสนามแม่เหล็กของโลกทำให้รถเบาได ้ด้วย ของแบบนี้มีด้วยหรือครับ