เพื่อน สมช คนแพร่
ติดกันรุ่นไหน เท่าไหร่ ร้านไหน
แนะนำด้วยครับ