มีใครใส่กันชนหน้าสวยๆลงโชว์เป็นแนวหน่อยคับอยากเห็น อ่ะ