มีใครใส่กันชนหน้ สวยๆลงโชว์เป็นแน หน่อยคับอยากเห็น อ่ะ