มีใครใส่กันชนหน้าสวยๆลงโชว์เป็นแนวหน่อยคับอยากเห็นอ่ะ