อยากรู้ว่าภาษีรถคันแรกเค้าคืนให้แบบไหนครับ

1. คืนให้แบบเดือนล่ะครั้ง จนกว่าจะครบ
2. คืนให้แบบทีเดียวเลย

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สละเวลาตอบจ้าาาาา