หน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41
 1. #1
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  159
  Status
  Offline
  โพส
  59

  มาตรฐาน สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  อิอิ ตั้งหัวข้อให้ดุเดือด...แต่ก็โดนกันถ้วนหน้า

  สคบ.เข้มฟันธุรกิจอสังหาฯ-รถยนต์แบรนด์ดัง เอาเปรียบผู้บริโภค

  สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจพบการโฆษณารถยนต์กระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทางสื่อสิ่งพิมพ์ดังนี้
  “พิสูจน์จากการใช้งานจริง บรรทุกเป็ นตัน เหยียบเต็ม ๆ เปิดแอร์ตลอด 19.44 กม./ลิตร... มิตซูบิชิ ไทรทัน รถกระบะรายแรก ประหยัดสุดพิสูจน์แล้ว... ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม. ทั่วไทย มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ 2 WD 2.5 GLX เกียร์ธรรมดา บรรทุกสัมภาระ 1 ตัน วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 100-200 กม./ชม. ขับโดยสื่อมวลชนจากนิตยสารรถยนต์ชื่อดัง 26 ฉบับ ไต่เขาสูง เร่งแซงทางชัน เปิดแอร์เย็นฉ่ำ เหยียบตลอด เพื่อทดสอบเครื่องยนต์พลังจัดประหยัดเป็นยอด... สู่บทสรุปการใช้งานจริง 19.44 กม./ลิตร... ฉลอง 4 รางวัล เกียรติยศนานาชาติ...”
  “...ซื้อรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน วันนี้ ประหยัดคุ้มสองต่อ ทั้งประหยัดนํ้ามันถึง 19.44 กม./ลิตร...” **
  ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า การโฆษณาดังกล่าวอาจใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาการโฆษณารถยนต์กระบะมิตซูบิชิไทรทันดังกล่าว ประกอบคำชี้แจงของผู้แทนบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันยานยนต์ แล้ว เห็นว่าสถิติประหยัดน้ำ มันที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการโฆษณาเป็นสถิติที่ได้มาจากการทดสอบแข่งขันประหยัดน้ำมันมิใช่เป็นการใช้งานจริง เป็นสถิติที่ได้มาจากการขับขี่ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทดสอบ จำนวน 43 คน เป็นระยะทางรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร และสถิติอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 19.44 กิโลเมตร/ลิตรนั้น เป็นการนำเอาสถิติที่ดีที่สุดในช่วงหนึ่งของการแข่งขันที่ได้จากรถยนต์เพียงคันเดียว มิใช่เป็นสถิติค่าเฉลี่ยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งหมดตลอดเส้นทาง
  และการที่บริษัทฯ ใช้ข้อความว่า “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด...” นั้น บริษัทฯ มิได้มีการทดสอบเปรียบเทียบกับรถกระบะยี่ห้ออื่น ซึ่งต้องทดสอบด้วยการบรรทุกน้ำหนักและวิ่งในสภาวะแวดล้อมลักษณะเดียวกัน กรณีบริษัทฯ ทดสอบเกี่ยวกับประหยัดน้ำมันของรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน โดยเป็นรายแรกที่ใช้วิธีการทดสอบแตกต่างจากรถกระบะยี่ห้ออื่นโดยมีการบรรทุกน้ำหนัก 500-1,000 กิโลกรัมจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นรถกระบะรายแรก ประหยัดสุดได้
  คณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาว่า “พิสูจน์จากการใช้งานจริง...” “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด พิสูจน์แล้ว...ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม. ทั่วไทย...” เป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการที่บริษัทฯ ใช้ข้อความว่า “...วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 100-120 กม./ชม...” นั้น โดยที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คณะกรรมการฯ
  จึงเห็นว่า บริษัทฯใช้ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ตามมาตรา 22 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม และต้องห้ามตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงใช้อำนาจตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ห้ามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ข้อความว่า “พิสูจน์จากการใช้งานจริง...” “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด พิสูจน์แล้ว...ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม.ทั่วไทย...” และ “...วิ่งด้วยความเร็ว เฉลี่ย 100-120 กม./ชม...” ในการโฆษณารถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วมีมติเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดฐานมีเจตนาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้
  1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯ
  2. นายวรวิทย์ บุญวงศ์โสภณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

  ที่มา
  http://special.bangkokbiznews.com/de...rname=consumer

 2. #2
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  159
  Status
  Offline
  โพส
  59

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  สั่งปรับ นิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวารา โฆษณาประหยัดน้ำมันเกินจริง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจพบการโฆษณารถยนต์กระบะนิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวารา ของบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัดทางสื่อสิ่งพิมพ์โดย ใช้ข้อความดังนี้ “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิตร” และใช้ข้อความตัวอักษรขนาดเล็กว่า “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิตร ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ความเร็ว 50 กม./ชม. ในสภาพปิดแอร์และมีผ้าใบคลุมกระบะท้าย (ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. จะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 17.45 กม./ลิตร)...”
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาการโฆษณารถยนต์กระบะ นิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวารา ประกอบคำชี้แจงของผู้แทนบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว เห็นว่าสถิติอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 27.30 กิโลเมตร/ลิตร ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการโฆษณานั้น เป็นสถิติที่ได้มาจากการทดสอบขับขี่รถยนต์กระบะ นิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวารา เครื่องยนต์ Yd-144 คอมมอนเรล ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยของสภาพรถและสภาพแวดล้อมในการขับขี่รถยนต์เพื่อการทดสอบโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการสิน้ เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ครั้ง จากทั้ง หมด 5 ครั้ง ในการขับขี่ใช้ความเร็วคงที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปิดเครื่องปรับอากาศ
  มีผ้าใบคลุมปิดกระบะท้าย ในเส้นทางบูรพาวิถี รวมทั้ง สิ้น 81.4 กิโลเมตร
  และการทดสอบขับขี่รถยนต์ดังกล่าว มิได้ทดสอบในลักษณะการขับขี่รถยนต์ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้รถยนต์โดยทั่วไป แต่เป็นการขับขี่บนถนนทางด่วนที่เป็นถนนทางเรียบ ซึ่งขัดแย้งกับภาพที่ใช้ในการโฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงการขับขี่รถยนต์ในสภาพแวดล้อมชนบทด้วยสภาวะสมบุกสมบัน บนถนนที่มีผิวถนนเป็นหินขรุขระ ผ่านโคลนเลน และน้ำขัง
  ประกอบกับบริษัทฯ ใช้ข้อความโฆษณาว่า “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิตร*” และระบุเงื่อนไขในการทดสอบด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเล็กว่า “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิตร ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ความเร็ว 50 กม./ชม. ในสภาพปิ ดแอร์และมีผ้าใบคลุมกระบะท้าย (ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. จะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 17.45 กม./ลิตร)...”
  โดยมิได้ระบุหมายเหตุว่า เป็นผลการทดสอบที่ได้มาจากการขับขี่รถยนต์บนถนนทางด่วนซึ่งเป็นถนนทางเรียบจึงอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า แม้จะขับขี่รถยนต์กระบะ นิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวารา ในสภาพแวดล้อมชนบทด้วยสภาวะสมบุกสมบันบนถนนที่มีผิวถนนเป็นหินขรุขระ ผ่านโคลนเลน และน้ำขัง ยังประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง 27.30 กิโลเมตร/ลิตร คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 22 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  จึงใช้อำนาจห้ามบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด ใช้ข้อความว่า “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิต*” และระบุเงื่อนไขด้วยตัวอักษรขนาดเล็กว่า “...ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 27.30 กม./ลิตร ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ความเร็ว 50 กม./ชม. ในสภาพปิดแอร์และมีผ้าใบคลุมกระบะท้าย (ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. จะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 17.45 กม./ลิตร)...” ประกอบกับภาพแสดงการขับขี่รถยนต์ในสภาพแวดล้อมชนบท ด้วยสภาวะสมบุกสมบัน บนถนนที่มีผิวถนนเป็นหินขรุขระ ผ่านโคลนเลน และน้ำขัง ในการโฆษณารถยนต์กระบะ นิสสัน ฟรอนเทียรนาวารา ครั้ง ต่อไปในทุกสื่อโฆษณา
  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วมีมติเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดฐานมีเจตนาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้
  1. บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  2. นายกระจ่าง กันตนฤมิตรกุล รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ผู้รับผิดชอบในการโฆษณาดังกล่าวเป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 3. #3
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  159
  Status
  Offline
  โพส
  59

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  สั่งปรับ กระบะฟอร์ด โฆษณาเกินจริง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจพบการโฆษณารถยนต์กระบะ ฟอร์ด ของบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ทางสื่อสิ่งพิมพ์ใช้ข้อความว่า
  “สถิติธรรมดาๆของ ฟอร์ด เรนเจอร์ 28.70 กม./ลิตร! โดยลูกค้าตัวจริงความเร็วใช้งานจริงกับ เรนเจอร์ รุ่นโอเพ่นแค็บขับเคลื่อน 2 ล้อ”
  “แชมป์ ตัวจริงจากการแข่งทั้งหมด 5 สนาม 4 ภาค พิชิตรางวัลชนะเลิศ ฟอร์ดเรนเจอร์ ใหม่ รุ่น 2.5 Xls ไฮไรเดอร์ มูลค่า 619,000 บาท ฟอร์ดท้าคนแกร่งแข่งประหยัดนํ้ามันกล้าให้ลูกค้าตัวจริงลงแข่งขัน โดยไม่จำเป็ นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาขับด้วยความเร็วใช้งานจริง 90 กม./ชม. เปิ ดแอร์ตลอดเส้นทาง เครื่องยนต์ ดูราทอร์ค คอมมอนเรล ใน ฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ ทำให้สถิติประหยัดนํ้ามันเป็ นเรื่องที่ใครก็ทำได้ทุกวัน”
  “รุ่นไฮไรเดอร์ สถิติสูงสุด 26.41 กม./ลิตร...”
  “ 10 สุดยอดสถิติประหยัดนํ้ามันสูงสุดในประเทศไทย จากทั้งหมด 5 สนาม 4 ภาค จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 129 คน ทั่วประเทศ อันดับหนึ่ง 28.70 กม./ลิตร...อันดับสอง 27.39 กม./ลิตร...อันดับสาม 26.65 กม./ลิตร...อันดับสี่ 26.41 กม./ลิตร...อันดับห้า 25.93 กม./ลิตร...อันดับหก 35.65 กม./ลิตร...อันดับเจ็ด 25.32 กม./ลิตร...อันดับแปด 25.18 กม./ลิตร...อันดับเก้า 24.00 กม./ลิตร...อันดับสิบ 23.70กม./ลิตร”
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาการโฆษณารถยนต์กระบะฟอร์ด ประกอบคำชี้แจงของผู้แทนบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยานยนต์ สแควร์ จำกัด และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ แล้ว เห็นว่าสถิติอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 28.70 กิโลเมตร/ลิตร ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการโฆษณาเป็นสถิติที่ได้มาจากการแข่งขันมิใช่เป็นการใช้งานจริง โดยคัดเลือกสถิติที่ดีที่สุดของผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรวมทัง้ สิ้น 43 คน ซึ่งเป็นสถิติของผู้ชนะเลิศมิใช่สถิติเฉลี่ยของทุกคนที่เข้าแข่งขัน และการแข่งขันดังกล่าวมิได้มีการบรรทุกสัมภาระหรือผู้โดยสารเหมือนที่ผู้บริโภคใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
  เพราะฉะนั้น การที่บริษัทฯ ใช้ข้อความว่า “สถิติธรรมดาๆ...” จึงเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ มาตรา 22 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และข้อความว่า “...ความเร็วใช้งานจริง...” และ “สถิติประหยัดนํ้ามันเป็ นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ทุกวัน...” เห็นว่าความเร็วที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความเร็วจากการแข่งขันมิได้เป็นความเร็วจากการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสถิติประหยัดน้ำมัน 28.70 กิโลเมตร/ลิตร เป็นสถิติของผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเท่านั้นที่ทำได้ มิได้สามารถทำได้ทุกคน
  จึงเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม และต้องห้ามตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา จึงมีคำสั่งห้ามบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ข้อความว่า “สถิติธรรมดาๆ...”“...ความเร็วใช้งานจริง...” และ “...สถิติประหยัดนํ้ามันเป็ นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ทุกวัน...” ในการโฆษณารถยนต์กระบะ ฟอร์ด ครัง้ ต่อไปในทุกสื่อโฆษณาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วมีมติเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดฐานมีเจตนาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้
  1. บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้กระทำการโฆษณา เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  2. นายสาโรช เกียรติเฟื่องฟู กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

 4. #4
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  159
  Status
  Offline
  โพส
  59

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  สั่งปรับ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ โฆษณาประหยัดน้ำมันเกินจริง
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจพบการโฆษณารถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทางสื่อสิ่งพิมพ์ใช้ข้อความว่า
  “...เพราะวีโก้ทำให้เงินของคนไทยเหลือเก็บมากขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยเครื่องยนต์คอมมอนเรลที่ช่วยประหยัดนํ้ามัน...”
  “...เพราะอุ่นใจกับวีโก้ที่พุ่งทะยานไปอย่างนิ่มนวล เป็นอันดับ 1..” “...เพราะทุกสายตาที่ให้การยอมรับรูปลักษณ์ที่เป็นอันดับ 1...”
  “...เพราะความภูมิใจกับรถกระบะที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพอันดับ 1...การันตีด้วยรางวัลจากสถาบัน เจ.ดี.พาวเวอร์ ทุกรุ่น ในรางวัลรถยนต์ใหม่คุณภาพยอดเยี่ยม (IQS) 2 ปี ซ้อน...”
  “อันดับ 1 รถกระบะประจำปี 2549 ..” และ “อันดับ 1 รถเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2549 ..” ทางสื่อป้ายโฆษณา บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งออกเมือง
  และบริเวณถนนมิตรภาพ บริเวณสี่แยกทางเข้าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้ข้อความว่า “...ไฮลักซ์ วีโก้ เป็นแชมป์ รถกระบะปี 2549 ...” และ “HILUX VIGO ยอดขายอันดับ 1 คุณภาพอันดับ 1”
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความว่า “...เพราะวีโก้ทำให้เงินของคนไทยเหลือเก็บมากขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยเครื่องยนต์คอมมอลเรลที่ช่วยประหยัด นํ้ามัน...” อาจทำให้เข้าใจได้ว่ารถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ที่ใช้เครื่องยนต์คอมมอนเรลทุกรุ่นเป็นรถประหยัดน้ำมัน เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ระบุรายละเอียดของรุ่นและขนาดเครื่องยนต์อย่างชัดเจนและปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ จัดจำหน่ายรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักษ์ วีโก้ เครื่องยนต์คอมมอนเรล ทั้ง รุ่น 2,500 ซีซี และรุ่น 3,000 ซีซี แต่มีเพียงรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ รุ่น 3,000 ซีซี เท่านั้น ที่ได้รับรางวัลประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม Car of the year ประจำปี2548 และ 2549 จากการสำรวจอัตราการประหยัดน้ำมันของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  จึงเห็นว่าการโฆษณาของบริษัทฯ ใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามมาตรา 22 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม และต้องห้ามตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
  จึงมีคำสั่งห้ามบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดใช้ข้อความว่า “...เพราะวีโก้ทำให้เงินของคนไทยเหลือเก็บมากขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยสุดยอดเครื่องยนต์คอมมอนเรลที่ช่วยประหยัดนํ้ามัน...” ในการโฆษณารถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วมีมติเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดฐานมีเจตนาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้
  1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้กระทำการโฆษณา เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  2. นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

 5. #5
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Zone7
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  159
  Status
  Offline
  โพส
  59

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ทำไมรุ่นใหม่ของโลกไม่โดน หรือว่าประหยัดจริงๆ

  ยังมีข้อมูลอีกเยอะ อ่านได้ที่นี่ครับ
  ที่มา http://special.bangkokbiznews.com/de...rname=consumer

  ขออภัยที่ต้อง post หลายครั้ง เนื่องจากข้อบังคับของ WEB ThaiTritonclub นี้ ไม่สามารถ post ได้เกิน 10000 ตัวอักษรได้

 6. #6
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว navyhawk
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  958
  Status
  Offline
  โพส
  265

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  แล้ว อีสุ ไม่เกินจริงเหรอ ?


  " มีแต่รวย มีแต่รวย"  พี่่ีผมออกรุ่นก่อน gold series วันเดียว

  ตอนนี้จอดร้อยเหงือกอยู่ที่บ้านแก นาน ๆจะออกไปวิ่งสักที ถ้าจำเป็น..
  ....SO OTHERS MAY LIVE....

 7. #7
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว denchai2521
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  208
  Status
  Offline
  โพส
  260

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  คนตัดสินคดี ใช้ อีผุๆ หรือป่าว..............

  แต่มุมมองผม ก็ว่าถึงจะปรับ 2 แสน
  ยังไงๆ บริษัทก็รวย...... เล่นโฆษณาไป2-3 เดือนแล้วค่อยสั่งเลิกแล้วปรับเงิน

  คนก็แห่ไปซื้อรถเยอะอย่างนี้ แสน 2 แสน ไม่น่าคิดมาก
  ยอมโดนปรับครับ

  เรื่องของจิตวิทยาน่ะ
  *** ชีวิตมีความสุข ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ***

 8. #8
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว boatania
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  566
  Status
  Offline
  โพส
  1,052

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  มีแต่ร๊วย มีแต่รวย

  รวยแต่เขือ
  OEM Group รถผมเดิมๆ

 9. #9
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว littlemac
  สมัครเมื่อ
  Jun 2008
  User ID
  2805
  Status
  Offline
  โพส
  926

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ผมอ่านจนลายตาเลยครับ....

 10. #10
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว JADUM
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  148
  Status
  Offline
  โพส
  4,024

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ติดตามข่าวครับ ช่วงนี้จอดยาวครับ ประหยัดจริงๆๆ

 11. #11
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว titum
  สมัครเมื่อ
  Mar 2008
  User ID
  2111
  Status
  Offline
  โพส
  327

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  อ่านเสร็จก็ ปรับไปเถอะครับแค่ 50000 เอง จิ๊บๆ อย่างงี้ผู้ประกอบการยอมถูกปรับดีกว่า เพราะค่าการตลาดได้คุ้มกว่า
  โรงโป๊ะ บางละมุง ' ปาเจโร่ หลงฝูง '

 12. #12
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว leo
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  123
  Status
  Offline
  โพส
  352

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  โฆษณาเกินจริงทุกบริษัทแหละครับ
  ผมว่าทำไมไม่เอารถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นที่ผลิตและขายในประเทศ
  มาวิ่งทดสอบ ว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ ประหยัดได้เท่าไหร่ ติดเป็นฉลาก เหมือนกับประหยัดไฟเบอร์ 5 เลยละครับ
  มันจะได้รู้กันไปเลย ไม่ต้องมาให้โดนบริษัทรถหลอกให้เราดูโฆษณาเกินจริง จริงใหมครับ
  ความจริงทาง สคบ. น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้นะครับ (เพื่อผู้บริโภคตาดำๆ)

 13. #13
  IIWSnoJ
  ผู้เยี่ยมชม

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ผมว่าอิซูซุโชคดีมากๆ ที่ระยะหลังๆ ไม่ได้เอาโฆษณาตัวเลขประหยัดน้ำมันมาเป็นตัวนำเสนอในการโฆษณา เลยทำให้ไม่โดนข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่จำได้ว่าในยุคแรกๆ ที่อีซูซุเอาตัวเลขการประหยัดน้ำมันมาโฆษณาก็โดนร้อง สคบ. อยู่เหมือนกันอ่ะ อันนี้คงต้องดูว่าเรื่องที่ยอมาร้องเรียน สคบ. มันอยู่ในช่วงไหนอ่ะ

 14. #14
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Nuk_Black-Triton
  สมัครเมื่อ
  Feb 2008
  User ID
  1802
  Status
  Offline
  โพส
  5,183

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ใช้แล้วรวย มีที่ไหนอ่ะคับ.. ถ้าไม่รู้จักหา

  โฆษณาไมมีสาระ แถมงมงาย กลับไม่โดน งงจิงๆ

 15. #15
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว happy
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  20
  Status
  Offline
  โพส
  315

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nuk_Black-Triton ดูโพส
  ใช้แล้วรวย มีที่ไหนอ่ะคับ.. ถ้าไม่รู้จักหา

  โฆษณาไมมีสาระ แถมงมงาย กลับไม่โดน งงจิงๆ
  เห็นด้วยครับ..มีแต่รวยที่ไหนล่ะ..ซื้อมาตอนนี้ก็มีแต่จนล่ะซิไม่ว่า..ทั้งค่างวดรถและค่าน้ำมันอันแสนแพงในเวลานี้...จริงไม่ครับพี่น้อง.

 16. #16
  Numcha
  ผู้เยี่ยมชม

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  น่าสังสัยเหมือนกันครับ ทำไมอีซูซุ ไม่โดน โฆษณาเกินจริงเหมือนกัน
  ผมว่ากินมากที่สุดในบรรดารถกระบะด้วยกัน

  ไม่เข้าใจจริงๆ

 17. #17
  TTC-00363 TTC-Member รูปส่วนตัว dsign
  สมัครเมื่อ
  Mar 2008
  User ID
  2031
  Status
  Offline
  โพส
  4,108

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  ซื้อมาตอนแรกเลยไม่รู้หรอกว่าประหยัดหรือไม่ประหยัด รู้แต่ว่าชอบ แล้วก็ชอบๆๆๆๆ
  เพราะผมเน้นความปลอดภัยมากกว่าประหยัด ประหยัดแต่ตายง่ายกว่า
  จะซื้อมาทำไม ไม่ตายเงินแค่นี้หาได้สบาย ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
  เอ๊ะดุเดือดไปป่าวเนี่ยเรา
  ...KMIT'L... ID.ED.24...

 18. #18
  สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว zook-zone
  สมัครเมื่อ
  Mar 2008
  User ID
  2109
  Status
  Offline
  โพส
  33

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  น่าจะปรับให้(ผู้บริโภค)คนที่ซื้อมาใช้บ้างนะครับ อิอิอิอิอิ

 19. #19
  ruangchai
  ผู้เยี่ยมชม

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  อีผุผุ ถึงรวยก็ไม่เอาหรอกครับ หนวกหูฉิบ ขับแค่ 100 กม./ชม.เอง รถแสนโลดังทั้งคัน พี่ ชาย ผบ.ของผมจะเอามา ตามังกรมาแลกกับรถเก๋งคันเล็กๆของผมแล้วครับ...

 20. #20
  TTC-00043 TTC-Member รูปส่วนตัว Joe043
  สมัครเมื่อ
  Jan 2008
  User ID
  224
  Status
  Offline
  โพส
  2,198

  มาตรฐาน Re: สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง

  เราเอาคำตัดสินของ สคบ.ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ผลิตได้หรือเปล่า ฐานหลอกลวงให้เราซื้อเพราะว่ามันประหยัดน้ำมัน ( แต่จริงๆแล้วที่ผมซื้อเพราะชอบมากกว่า)
  เปิดใจให้กว้าง เราจะได้เป็นสุข
  ใจมีแต่ทุกข์ เป็นใจคับใจแคบ
  ก็ลดตัวลงหน่อย มาจับเข่าคุยกัน
  จะโกรธกันรักกัน ก็บอกกันตรงตรง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] code is เปิด
 • HTML สถานะ ปิด