พอดีผมอยากทราบว่าสายไฟเส้นไหนครับที่ทำหน้าที่เช็คว ่าประตูยังไม่ได้ปิด หรือปิดไม่แน่นอะครับ
เอาเส้นที่มันเช็คเตือนตอนที่รถวิ่งแล้วอะครับ