ชื่อ:  SAM_0385.jpg
ครั้ง: 579
ขนาด:  263.8 กิโลไบต์

ชื่อ:  SAM_0388.jpg
ครั้ง: 586
ขนาด:  341.7 กิโลไบต์
นี้หน้าตาเจ้าผลไม้ที่ น้าๆชาวอีสานคงรู้จักกันดี
ชื่อ:  SAM_0390.jpg
ครั้ง: 3663
ขนาด:  337.1 กิโลไบต์