เอาลิงออกจากเบรคยังไงดี แต่ก่อนไม่เคยเปิดกระจกขับรถ แต่ช่วงนี้อากาศเย็นเลยเปิดกระจกขับเย็นดี ช่วงเข้าหมู่บ้าน พอถึงลูกระนาดแตะเบรค ลิงออกมาเพียบเลย
สรุปต้องเปลี่ยนผ้าเบรคยี่ห้อไรถึงจะไม่มีลิงอยู่ในเ บรค