วันนี้พอดีแว่ะศูนย์มิตซูสกลฯ คุยกับ จนท.เค้าเรื่องอุด EGR ว่ามันมีผลดีผลเสียยังงั้ย เพราะรถผมมันรู้สึกอึดๆพี่เค้าเลยบอกว่ายังไม่ต้องอุ ดแต่ลองถอดปลั๊กตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆปั้มกรองน้ำมันเชื้ อเพลิงออก....เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอุดไม่ให้ EGR ทำงานแล้ว...แต่ถ้าถอดแล้วยังไม่ประทับใจก็สามารถเสี ยบปลั๊กที่ว่าเข้าไปเหมือนเดิมได้....มันจริงเหรอ? เรียนท่านผู้รู้ตอบที่ว่าปลั๊กนี้มันทำหน้าที่อะไรกั นแน่?