ตรวจสอบได้โดยระบุ เลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์ที่เวปนี้ครับ
https://firstcar.excise.go.th/fc_internet/searchengine.jsp