จากวันนั้นถึงวันนี้ 5 พ.ค 2554 อายุ ครบ 2 ปีแล้ว

ชื่อ: DSCF0395.jpg
ครั้ง: 210
ขนาด: 210.8 กิโลไบต์

ปีแรกให้โชค 3 ตัว บน 470
ปีืั้2 ให้ 2 ตัว 70 ซื้อ 07
ชื่อ: DSCF0675.jpg
ครั้ง: 206
ขนาด: 310.1 กิโลไบต์

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานี้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ชื่อ: DSCF0677.jpg
ครั้ง: 206
ขนาด: 325.3 กิโลไบต์

ชื่อ: DSCF0674.jpg
ครั้ง: 202
ขนาด: 332.9 กิโลไบต์

ชื่อ: DSCF0678.jpg
ครั้ง: 209
ขนาด: 334.0 กิโลไบต์

ชื่อ: DSCF0680.jpg
ครั้ง: 204
ขนาด: 280.3 กิโลไบต์