บริจาคสิ่งของได้ที่กระผมได้เลยครับ ไม่สะดวกนำมาให้ผม โทร.085-3586817 โนต ไปรับถึงที่เลยครับ เฉพาะเขต บางเสาธง บางบ่อ บางพลี


ชื่อ:  img217.jpg
ครั้ง: 147
ขนาด:  341.6 กิโลไบต์

ชื่อ:  img220.jpg
ครั้ง: 140
ขนาด:  344.4 กิโลไบต์

ชื่อ:  img221.jpg
ครั้ง: 132
ขนาด:  327.6 กิโลไบต์

ชื่อ:  img222.jpg
ครั้ง: 134
ขนาด:  344.8 กิโลไบต์