ช่วงเช้ารวมตัวที่ปั้ม ปตท. อ.หล่มสักครับ
ชื่อ:  IMG_7135.jpg
ครั้ง: 270
ขนาด:  195.2 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_7137.jpg
ครั้ง: 265
ขนาด:  189.5 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_7139.jpg
ครั้ง: 264
ขนาด:  175.2 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_7143.jpg
ครั้ง: 269
ขนาด:  153.9 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_7144.jpg
ครั้ง: 266
ขนาด:  270.1 กิโลไบต์