.พาหลานไปจองไทรทันมาเลยเก็บภาพมาให้ชม...
ชื่อ:  IMG_20140111_121158.jpg
ครั้ง: 762
ขนาด:  82.1 กิโลไบต์